Záró jelentés (1. mérföldkő – 2016)

A projekt eredményeiről (magyar nyelven) készült záró jelentés, valamint a határon átnyúló akadályok felszámolását célul kitűző európai nyilvános konzultációhoz (angol nyelven) készült összegző tanulmányunk  letölthető az alábbi képekre kattintva:

joga_cimlap_zaro_sh
Záró jelentés
(2016)
Contribution paper of CESCI to the public consultation on cross-border obstacles: 2. Report on Legal Accessibility project
(2017)

A 2016-ben készült záró jelentés keretében igyekeztünk bemutatni nyolc hónapos projektünk főbb lépcsőit, valamint a gondosan felépített munkafolyamat révén elért, szakmai szempontból megítélésünk szerint értékkel bíró eredményeket. Bár projektünk e jelentés elkészültével hivatalosan is lezárult, munkánkat abban a szellemben végeztük, hogy a határon átnyúló interakciók előtt álló akadályok leküzdésének folyamatában újabb feladatokat, teendőket és lehetőségeket fogalmaztunk meg. Ezt tükrözi záró jelentésünk felépítése is.

A záró jelentés a bevezetést és a projekt módszertanának rövid ismertetőjét tartalmazó 1. fejezettel kezdőik, amit a 2. fejezetben az akadályok beazonosításának munkafázisáról szóló beszámoló követ. Részletesen bemutatjuk az interakciókat gátló szabályozási háttér feltárását megalapozó stakeholder-műhelyeket, valamint az ezek során beazonosított akadályokat, azok területi és ágazati vonatkozásaival együtt. Az e fázis során összegyűjtött információk voltak azok, melyek vizsgálódásunk tematikai körét kijelölték.

A záró jelentés 3. fejezetében az akadályok hátterének feltárása érdekében végzett kutatásainkat, valamint az ajánlások gyűjteményét mutatjuk be. Az akadályok hátterének feltárása párhuzamosan jelentette egy európai kitekintés összeállítását a releváns témákban már megvalósult jó gyakorlatok megismerése érdekében; a meglévő szabályozási környezet és szakpolitikák feltárását ágazati szakértőkkel készített interjúink segítségével; valamint a szabályozás egyes elemeinek részletes kielemzését a releváns hazai és uniós jogszabályok vizsgálatán keresztül. Ezen kutatómunka alapján került összeállításra az ajánlások gyűjteménye.

A záró jelentés 4. fejezetében, a stakeholder-műhelybeszélgetéseken beazonosított minden egyes akadályra vonatkozóan ismertetjük a projekt eredményeit. Az egyes akadályokhoz kapcsolódóan minden esetben megadtuk a probléma rövid bemutatását, a példaként idézhető európai jó gyakorlatot (ha van ilyen), az interjúalanyok, valamint a kapcsolódó jogszabályok listáját. Ezt követően néhány mondatban összefoglaljuk az akadály meghaladása érdekében megfogalmazott javaslatainkat. A fejezet végén rövid áttekintést adunk a horizontális ajánlásainkról.

Végül a záró jelentés 5. fejezetében összegzést nyújtunk a projekt fő tapasztalatairól, értékelve a fő célkitűzések teljesülését a meghatározott indikátorokon, valamint egy összefoglaló táblázaton keresztül. A jelentés zárásaként összevetjük a projekt eredményeit az európai uniós trendekkel.