Jogi akadálymentesítés – V4-es konferenciát rendeztünk Szegeden

Jogi akadálymentesítés a Visegrádi Országok között

 

2018. április 17-én a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézete és a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közös szervezésében került megrendezésre a Visegrádi Országok közötti jogi akadálymentesítést célzó projekt nyitó konferenciája.

A konferenciát Mezei Péter, a SZTE ÁJTK nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettese nyitotta meg, aki a tudományos nemzetközi együttműködés szerepét és jelentőségét hangsúlyozta a V4 országok között. Elmondta, hogy a projekt célja Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország között a személyek szabad áramlását megkönnyítő jogi megoldások kidolgozása.

A dékánhelyettesi köszöntőt Nemessányi Zoltán, az Igazságügyi Minisztérium nemzetközi igazságügyi együttműködésért felelős helyettes államtitkárának nyitó beszéde követte, aki kiemelte, hogy a Jogi akadálymentesítés a CESCI projektjeként indult el 2016-ban. Az Igazságügyi Minisztérium által támogatott projekt célja a magyar határok mentén meglévő jogi és adminisztratív természetű akadályok beazonosítása volt, valamint megoldási javaslatok kidolgozása – európai jó gyakorlatok tapasztalatai alapján. Az egyedi projekt fokozatosan vált átfogó kezdeményezéssé, amihez hozzájárult a CESCI projektjével párhuzamosan futó Cross-Border Review projekt, amelyet az Európai Bizottság indított el, 2015-ben. Mint elhangzott, Magyarország számára a határok átjárhatósága több okból is alapvető fontosságú. Egyrészt a magyar az egyik legnyitottabb gazdaság az egész EU-n belül, és Magyarországnak 7 szomszédjával három különféle határrezsimet kell működtetnie. Ráadásul a határok túloldalán igen nagy létszámú magyar kisebbség él, akikkel a kapcsolattartás hagyományosan rendkívül élénk. Nem véletlen, hogy az Igazságügyi Minisztérium támogatja a CESCI kezdeményezését.

A belső határok átjárhatóságát célzó V4-es szintű együttműködés kereteiről szóló panel első előadója Varjú Krisztina, Magyarország 2017-2018. évi V4 elnökségének lebonyolításáért felelős miniszteri biztosa a V4-es magyar elnökség prioritásait ismertette, és annak eddigi eredményeiről beszélt. Kiemelte, hogy a magyar elnökség célja az, hogy a V4-es kezdeményezést minél közelebb vigye a hétköznapi emberekhez, amiben a Jogi akadálymentesítés projekt fontos szerepet játszhat.

Ricardo Ferreira, az Európai Bizottság EU Regionális- és Várospolitikai Főigazgatóságának képviselője részletesen ismertette a Bizottság Cross-Border Review dokumentumát, és bemutatta a „Boosting Growth and Cohesion in EU Border Regions” c. közlemény legfontosabb részleteit és lehetséges jövőbeli hatásait. Felhívta a figyelmet a határ mentén élők nagy számára (az EU lakosságának 30%-a), és az akadályok jelentőségére: a Milánói Műszaki Egyetem becslése szerint a ma meglévő akadályok 1/5-ének felszámolása is 2%-os GDP-növekedést eredményezne a határtérségekben. Ezért üdvözli a Bizottság a jelenlegihez hasonló kezdeményezéseket, amelyek a jó példák (az Északi Tanács és a Benelux Unió) nyomán indulnak el, és minden segítséget megígért a jelen projekt kezdeményezőinek is.

Fejes Zsuzsanna, a SZTE ÁJTK Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézetének igazgató-helyettes docense a határon átnyúló együttműködések nemzetközi jogi és uniós jogi kereteiről nyújtott áttekintő előadást. Ennek során kiemelte, hogy a DG Regio által koordinált Cross-border Review mellett figyelemre méltó a 2015-ös luxemburgi elnökség által kezdeményezett új jogi megoldás, amely egy European Cross-Border Convention (ECBC) létrehozását célozza.

A konferencia második panelje a határon átnyúló együttműködések nemzeti szabályozási kereteit vizsgálta. Ennek során Katarína Mihaľová, a Szlovák Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium határ menti programokért felelős igazgatója beszélt a jogi akadályokról és a szlovákiai határ menti együttműködési programok tanulságairól. Tapasztalataik szerint a meglévő jogi akadályok gyakran jelentenek problémát a határ menti programok megvalósításában, mivel a nemzeti szintű jogszabályok akadályozzák az uniós jog érvényre jutását, ez pedig a határrégiók lakosságának mindennapi életét nehezíti meg. Jó példaként említett meg néhány projektet, pl. a szlovák-osztrák program keretében megvalósított Hidak a születésért címűt, amelynek keretében a szlovák határ menti osztrák falvakból tették elérhetővé a pozsonyi kórházak szolgáltatásait.

Katarzyna Kos, a Lengyel Kormány Jogalkotói Központjának jogásza a lengyel jogalkotási folyamatokban felmerülő, határon átnyúló kérdések problémáit ismertette. Felhívta a figyelmet, hogy az akadályok elhárításához először is meg kell ismerni a négy ország jogalkotási rendszerét, másképpen nem ültethető át az Északi Tanács modellje a V4-es szintre.

Michal Šindelař és Milan Jeřábek, a Masaryk Egyetem kutatói röviden a cseh határtérségek együttműködéseit mutatták be, az ott létrejött 13 eurorégió példáján keresztül.

A konferenciát Ocskay Gyula, a CESCI főtitkára zárta a Jogi akadálymentesítés kezdeményezés és a határon átnyúló szabad mozgás V4-es platformja c. előadásával. Ennek során arról beszélt, hogy a meglévő akadályok véletlenszerű kezelése helyett célszerű volna kialakítani olyan állandó mechanizmusokat, amelyek segíthetik a döntéshozók munkáját, és folyamatosan reflektálni tudnak a kialakult problémákra. Ehhez a megoldást a visegrádi országok szintjén létrehozandó, az Északi Tanács megoldásához hasonló platform jelenthetné, amely a négy visegrádi ország állampolgárainak szabad mozgását segítő körülmények kialakításán dolgozna.  Ennek értelmében a projekt elvárt eredménye a skandináv államok együttműködését a munka-, az oktatás és a hétköznapok minden aspektusának figyelembe vételével egy javaslat és egy kézikönyv kidolgozása, amelyben a projekt résztvevői a V4-ek Mobilitási Tanácsának felállítására, annak felépítésére, működésére tesznek javaslatot.

A rendezvény 2018. április 18-án szűkebb körű, szakmai munkamegbeszéléssel és a feladatok ütemezésének kialakításával folytatódott, amelyen a szervezők mellett részt vettek a projektpartnerek: a CESCI Carpathia képviselői Szlovákiából, a Masaryk Egyetem kutatói Csehországból, illetve a Varsói Egyetem Európai Regionális és Lokális Tanulmányok Intézetének képviselői Lengyelországból.

A konferencián elhangzott előadások prezentációi ide kattintva érhetők el.