Összegző jelentés az ágazati interjúzásokról (1. mérföldkő – 2016)

Az ágazati szakértőkkel készített interjúk összegzése az alábbi képre kattintva tölthető le:

JOGa_interju_cimlap_sh

A Jogi Akadálymentesítés projekt keretében 2016 áprilisa és júniusa között került sor az ágazati szakértőkkel történő interjúk elkészítésére, melynek célja a stakeholder-műhelyeken, kerekasztal-beszélgetés formájában összegyűjtött, a helyi szereplők által tapasztalt akadályok minél körültekintőbb feltárása volt.

Az interjúzás során, a közel 100 megkeresés eredményeként, összesen 24 személyes mélyinterjút készítettünk, valamint 14 írásos választ rögzítettünk. Több esetben is előfordult, hogy a háttérkutatást telefonos egyeztetések segítették elő; összesen 30 telefonos egyeztetést folytattunk le különböző ágazati szereplőkkel.

Elkészített interjúk száma és ágazatonkénti megoszlása

Az interjúsorozat során olyan szakemberek segítségét kértük a hatályos, mértékadó jogi-szabályozási környezet megismerésében, akik maguk is részt vesznek a szabályok alakításában, vagy betartatásában, a szabályozott rendszer működtetésében, vagy éppen a szabályozásból eredő problémák feloldásában.

Az interjúalanyok kiválasztásánál a jogszabályi illetékesség, illetve az adott kérdés vonatkozásában birtokolt szakmai tapasztalat voltak a mérvadó szempontok. Külön szempontokat kellett érvényesíteni olyan esetekben, amikor speciális, csak adott határszakaszokra (pl. a szerb-magyar határ) releváns szabályozási problémákra vonatkozóan kellett feltárni a jogi hátteret.

Az interjúk tartalmi felépítésére vonatkozóan fontosnak tartottuk, hogy a korábbi stakeholder-műhelyek során feltárt konkrét esetek, problémák mellett törekedjünk az egyes szabályozási rendszerek egészének megértésére is, így interjúinkban a problémákra adott konkrét válaszok mellett az adott területet bemutató általános információk is szerepelnek.

Interjúpartnereinket személyesen igyekeztünk felkeresni, ugyanakkor sajnos potenciális interjúalanyaink egy része hivatali okok miatt nem tudta vállalni a személyes interjút, így tőlük írásbeli válaszokat kértünk és kaptunk. Mindezeken túl az interjúzással párhuzamosan zajló jogszabályvizsgálat során a mélyinterjúk kiegészítésére szükségessé váltak további megkeresések is, ezek telefonos, illetve írásos formában történtek.

Az összegző jelentés keretében az interjúk, illetve írásbeli és szóbeli válaszok révén szerzett ágazati reakciókat ágazatonként, azon belül pedig akadályonként ismertetjük. Néhány, eredetileg önálló akadályként azonosított problémának közösek a gyökerei, így a rájuk adható válaszok, megoldások is közel azonosak, ezért ezeket összevontuk, és továbbiakban együtt kezeljük.

Bár az interjúzások – és összességében a teljes projekt – kimeneti célja konkrét jogszabályi javaslatok megtétele, az elkészített interjújelentést önmagában is értékes eredménynek tartjuk, mely hozzájárul a politikai határok komplex természetének mélyebb megértéséhez is.