Összegző jelentés a stakeholder-műhelybeszélgetésekről (1. mérföldkő – 2016)

A stakeholder-műhelybeszélgetésekről készült összegző jelentést az alábbi képre kattintva töltheti le:

Összegző jelentés a stakeholder-műhelybeszlégetésekről

A Jogi Akadálymentesítés projekt keretében 2016. január 27. és február 18. között stakeholder-műhelybeszélgetéseket rendeztünk a magyar határszakaszok mentén (összesen 9-et, a hosszabb határok mentén kettőt-kettőt), amelyre az adott határtérség határon átnyúló együttműködésekben aktív szereplőit hívtuk meg.

Stakeholder-műhelyek

A műhelyeken kerekasztal-beszélgetés formájában gyűjtöttünk információt a helyi szereplők által tapasztalt akadályokról. A műhelybeszélgetések lezajlása után összegző jelentést állítottunk össze.

A jelentésben röviden ismertettük Magyarország határszakaszait, elsősorban a határszakaszoknak az európai integráción belül elért státuszukra fókuszálva. Ez ugyanis nagyban meghatározza a határon átnyúló interakciók mértékét és jellegét.

A vizsgált határszakaszok főbb jellemzői

A határszakaszok jellemzése után az egyes műhelyeken elhangzott információkat (jogi akadályokat, jó gyakorlatokat, egyéb nem jogi jellegű akadályokat, megjegyzéseket) ismertettük területi bontásban.

A műhelybeszélgetések ismertetése után ágazati szempontú akadályleltárt állítottunk össze az elhangzottak alapján. Az alábbi ábra azt mutatja, hogy a műhelybeszélgetéseken begyűjtött nyers információkból a problémák csoportosítása után hány önálló jogi akadályt sikerült azonosítanunk.

Akadályok csoportosítása

A leltárban szereplő jogi akadályok legtöbbször a hazai szabályozási környezet módosítását igénylik, azonban néhány esetében a szomszédos ország jogszabályai okozzák az akadályt, illetve egyes esetekben uniós szintű szabályozásra lenne szükség. Ennek meghatározása a projekt következő szakaszának (Jogszabályok vizsgálata) lesz a feladata.

Elképzelhető, hogy a feltárt jogi jellegű problémák egy része a valóságban megfelelő jogi környezettel bír, azonban információhiány miatt az érintettek erről nem tudnak. Éppen ezért az alábbi leltárban szerepel az összes elhangzott jogi probléma, hogy annak a háttere a projekt következő szakaszaiban (Ágazati interjúk, Jogszabályok vizsgálata) tisztázásra kerüljön a résztvevők számára is.

A jelentés végén közzétettük a műhelybeszélgetéseken elhangzott további hasznos információkat. Elsőként a nem jogi jellegű akadályokat, problémákat, majd azokat a megjegyzéseket, melyek rávilágítanak egyes problémásnak gondolt tématerületek helyzetére, esetleg meglévő jó gyakorlataira.