Magyar hozzászólás az EGTC-rendelet felülvizsgálatához kapcsolódóan

A harmadik mérföldkő harmadik tevékenysége a 2018-ban induló uniós költségvetési tervezési folyamatba kapcsolódik be. Jövőre kezdődik a 2020 utáni kohéziós politika kialakításának folyamata, amely a vonatkozó uniós rendeletek kidolgozásával és elfogadásával ér majd véget. A kohéziós politikai rendeletek között található az Európai Területi Társulásokról (ETT-k, angol elnevezésük alapján: EGTC-k) szóló is[1]. Mivel a ma az Unióban működő 69 ETT közül 24-nek van magyar tagja (35%), és 20-nak a székhelye is Magyarországon található (29%), a magyar tapasztalatok fontos munícióval szolgálhatnak a vonatkozó rendelet módosítása során. Ezért a jelen projekt keretében szeretnénk összefoglalni egy angol nyelvű tanulmányban a magyar ETT-k működésével kapcsolatos, a vonatkozó szabályozást befolyásoló tapasztalatokat, és ezeket eljuttatni az uniós intézményekhez. Az elmúlt években a CESCI jelentős szakmai támogatásával alakult ki a magyar határok mentén az ETT-k hálózata, amelyek a határon átnyúló együttműködések intézményesülésének legmagasabb szintjét jelentik. 2016-ban a CESCI átfogó tanulmányban mutatta be a magyar ETT-k működésének jogi, szakpolitikai és szakmai feltételeit, amely uniós szintű érdeklődést váltott ki. Ugyanakkor az ETT-k eddigi működése számos jogi természetű problémát is felvetett, amelyek elsősorban az ETT-k szomszédos országokbeli önálló jogi entitásként történő elismertetését érintik. Olyan problémákra kell itt gondolni, mint a bankszámlanyitás, közbeszerzések indítása, foglalkoztatás, saját tulajdon szerzése, intézményműködtetés stb. Ezek az akadályok jelentősen nehezítik a társulások munkáját, fölösleges duplikációkat eredményeznek, ami az uniós rendelet szellemével és céljával teljesen ellentétes.

Az alprojekt keretében ezért – a társulásokkal lefolytatott konzultációk, interjúk segítségével – a CESCI szakértői összeállítanak egy angol nyelvű összefoglalót mindazokról a jogi-adminisztratív természetű problémákról, amelyek az ETT-k sikeres fejlesztési munkáját akadályozzák, és ezt az összefoglaló tanulmányt eljuttatjuk a releváns uniós intézmények számára, hogy az EGTC-rendelet módosítása során figyelembe vehessék.

Kimeneti mutatók

  • ETT-s konzultációk száma: 8 db
  • Átfogó szakpolitikai és jogi ajánlás (on-line publikáció): 1 db

[1] AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1302/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 1082/2006/EK rendeletnek a csoportosulások létrehozásának és működésének egyértelművé tétele, egyszerűsítése és javítása tekintetében történő módosításáról