Határon átnyúló mentés

A határon átnyúló mentés szempontjából szeretnénk feltárni a szomszédos országok hatóságainak álláspontját, a meglévő szakpolitikai irányvonalakat. Ez teszi lehetővé, hogy a jogszabály-harmonizációra vonatkozó javaslatokat megtehessük. Mivel a 2017-es projekt során kiderült, hogy az OMSZ regionális központjai kiváló kapcsolatokkal rendelkeznek a határon túli partnerekkel, megítélésünk szerint ez a javaslat – a szomszédos országok szándékainak feltérképezése nyomán – kidolgozható. A projektrész tervezett tevékenységei magukba foglalják a határon túli intézményekkel történő kapcsolatfelvételt, interjúk készítését, valamint egy szeminárium megrendezését Magyarországon, ahol a szabályozási harmonizáció lehetséges kereteit vizsgáljuk, a szomszédos országok képviselőinek bevonásával.

Kimeneti mutatók

  • Szakmai szeminárium: 1 db
  • A szemináriumon részt vevő uniós tagállamok száma: 6 ország
  • Elkészített interjúk: 5 db
  • Összefoglaló jelentés: 1 db