Határon átnyúló mentés

Célkitűzés

Az alprojekt keretében folytattuk a korábbi két Jogi akadálymentesítés projekt során megkezdett munkát, tovább segítve a határon átnyúló mentési diskurzus fejlődését Magyarország és a szomszédos EU-tagállamok között. Míg a 2017-es projekt keretében a magyarországi jogszabályi környezetet elemeztük, addig 2018-ban szomszédos országok hatóságainak álláspontját, a témával kapcsolatos meglévő szakpolitikai irányvonalakat igyekeztünk feltárni mely közelebb visz a többoldalú jogszabály-harmonizációra vonatkozó javaslatok megfogalmazásához.

Az elkészült összefoglaló jelentés letöltése

Az alprojekt keretében elkészített összefoglaló jelentés a címlapra kattintva tölthető le.

Megvalósított tevékenységek

Az alprojekt keretében felvettük a kapcsolatot az illetékes határon túli intézményekkel, és négy szomszédos ország (Ausztria, Horvátország, Románia, Szlovénia) regionális illetékeseivel (összesen hét fővel) készített interjúk segítségével gyűjtöttünk információt a mentési és sürgősségi ellátó rendszer működésének részleteiről. A személyes interjúkat követően november 13-án Budapesten, a Kossuth Klubban rendeztünk meg egy nemzetközi, interaktív szakmai szemináriumot, melynek az érintettek közötti személyes kapcsolatok megalapozása, valamint a szabályozási harmonizáció lehetséges kereteinek összefoglalása volt a célja. A szemináriumon 28 szakember vett részt.

A mentős szeminárium résztvevői a Kossuth Klubban

Míg az interjúzások alapján a szomszédos országok mentési rendszerének az előző jogi akadálymentesítési projekt tapasztalatai alapján meghatározott szempontok (szervezeti felépítés, finanszírozás, mentőegységek rendszere, helyszínre érkezés időlimitje, határátlépés rendje, működési engedélyek, megkülönböztető jelzések használata, adminisztratív-technikai feltételek, segélyhívó központok, rádiórendszerek, nyelvi tényező, együttműködési nyitottság) szerinti összehasonlítása vált lehetségessé, addig a szemináriumon már az akadályok leküzdéséhez szükséges lépéseket egyeztették a szakemberek.

Javaslatok

Az alprojekt eredményeként egyrészt meghatározásra került, hogy az együttműködés folytatásaként mely további szereplők bevonása lenne elengedhetetlen. Másrészt operatív javaslatok is megfogalmazásra kerültek, úgymint: kapcsolattartási mechanizmus kialakítása; nemzetközi minősítő rendszer és közös tanúsítvány kidolgozása; nemzeti koordinációs központok felállítása; tolmácsügyeletek létesítése; TETRA rádiós hálózatok és eszközparkok kialakítása és összehangolása.

Perspektívák

A projekt folytatására 3 szinten, de párhuzamosan, a szinergiákat folyamatosan szem előtt tartva lenne lehetőség:

  • a projekt keretében megfogalmazott problémákat, akadályokat, illetve megoldási lehetőségeket az EU szintjén is át kellene tekinteni, a jogharmonizációt támogató EU-s intézmények megszólításával;
  • a nemzeti központi szervek bevonásával folytatni kell a bi- vagy multilaterális jogharmonizáció érdekében a megkezdett szakmai egyeztetéseket;
  • helyi szinten, akár határszakaszonként a személyes szakmai kapcsolatok kialakítására és erősödésére lenne szükség.