Határon átnyúló egészségügyi szolgáltatások megalapozása

A határon átnyúló egészségügyi együttműködés másik szegmensét a járóbeteg- és fekvőbeteg-ellátás jelenti. E tekintetben Nyugat-Európában működő modellek ismertek, amelyek példaként szolgálhatnak Magyarország és szomszédai számára is annak érdekében, hogy egy, a területi gazdaságosságot jobban figyelembe vevő rendszert sikerüljön kialakítani. A projekt második témájaként szeretnénk ezeket a nyugat-európai példákat megismerve, felhasználva, javaslatot tenni a határon átnyúló egészségügyi szolgáltatások kialakítására – legalább azokkal az országokkal, amelyek esetében a finanszírozási szintek hasonlóak (Szlovákia, Szlovénia, Horvátország).

A projektrészhez kapcsolódó tevékenységek keretében két tanulmányutat szervezünk a NEAK és az EMMI szakértőinek bevonásával egy-egy olyan nyugat-európai határtérségbe, ahol az egészségügyi szolgáltatások határon átnyúló integrációja már megvalósult. Az ottani interjúk és tapasztalatok alapján, külső szakértő bevonásával készítünk javaslatot a megvalósítás szabályozási hátterére vonatkozóan.

Kimeneti mutatók:

  • Nyugat-európai tanulmányút: 2 db
  • A tanulmányúton részt vevő szakértők száma: 6 fő
  • Kidolgozott javaslat: 1 db