Határon átnyúló egészségügyi szolgáltatások megalapozása

Célkitűzés

Az alprojekt keretében folytattuk az elmúlt évek során megkezdett munkát a határon átnyúló egészségügyi integráció előkészítése területén. Az alprojekt többek között foglalkozott az Európa Unió és a nemzeti jogszabályok által biztosított betegjogokkal és uniós szabályozási keretekkel, valamint a létező nyugat-európai mintákkal. Mindezt azért, hogy feltárjuk, miként és milyen feltételek között lehetne kialakítani határon átnyúló ellátási körzeteket Magyarország, illetve magyarországi kórházak részvételével.

Az elkészült tanulmány letöltése

Az alprojekt keretében elkészített tanulmány a címlapra kattintva tölthető le.

Megvalósított tevékenységek

A határon átnyúló betegmobilitás fejlesztése érdekében az alábbi tevékenységeket valósítottuk meg:

  • kérdőívet állítottunk össze és küldtünk ki határ menti önkormányzatok (53 db) és kórházak (55 db) számára, azonban sajnos egyik válaszadó szervezet sem tudott konkrét példával szolgálni a határon átnyúló egészségügyi együttműködésre vonatkozóan;
  • határ menti kórházakkal folytatott interjúzás útján szereztünk terepi tapasztalatokat;
  • nyugat-európai tanulmányutat szerveztünk november 12. és 16. között a francia-belga és a német-holland határra, hogy egyrészt ismereteket és tapasztalatokat gyűjtsünk a jól működő nyugat-európai gyakorlatokról, másrészt hogy a szakma képviselői számára demonstráljuk a szolgáltatásmegosztás előnyeit (a tanulmányúton a CESCI tolmács-csoportvezetőjén kívül két EMMI-s, egy NEAK-os munkatárs, az esztergomi Vaszary Kolos Kórház képviselője, valamint a CESCI által bevont szakértő vettek részt; az utazás eredményeit november 26-án egy műhely keretében összegeztük);
  • korlátozott eredménnyel zárult a határ menti betegmobilitásra vonatkozó adatgyűjtési kísérletünk, mely azonban rámutatott ara, hogy szükség volna a határ menti betegmobilitással kapcsolatos monitoringtevékenységekre;
  • a CESCI által felkért vezető szakértő átfogóan elemezte a határ menti betegmobilitás jogszabályi hátterét.
A francia-belga határ mentén működő ellátási körzetek (ZOAST)
A francia-belga határ mentén működő ellátási körzetek
Forrás: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017SC0307&from=HU

Javaslatok

Az alprojekt eredményei alapján összesen 10 konkrét javaslat került megfogalmazásra, hat az egészségügyi célú határátlépésekre, további négy pedig az egészségturizmusra vonatkozóan. A kezelések finanszírozásához kapcsolódóan négy lehetséges modell került bemutatásra a tanulmányban.

A tanulmányút résztvevői a belga-francia határtérségben

Perspektívák

Az Európai Unió által adottak a jogszabályi, szakpolitikai keretek a betegjogok kiterjesztésére, a határon átnyúló betegmobilitás feltételeinek biztosítására, azonban ezek gyakorlati alkalmazásához még további tevékenységek megvalósítása szükséges, amelyeket terveink szerint a 2019-es Jogi akadálymentesítés projekt keretében valósítunk meg:

  • az intézményi és jogi környezet további vizsgálata;
  • konkrét határ menti kórházak (4) alkalmassági vizsgálata (PILOT-elemezések);
  • javaslattétel a határ menti betegellátást elősegítő kormányközi megállapodások szövegére;
  • az érintett kórházak határon átnyúló szolgáltatásnyújtását segítő mintaszerződéseinek a kidolgozása;
  • magyar nyelvű útmutató kidolgozása határ menti betegellátás megszervezéséhez.