A magyarországi ETT-k működésével kapcsolatos tapasztalatok feltárása

Célkitűzés

A magyarországi érdekeltségű ETT-k működésével kapcsolatos tapasztalatok és jogi akadályok áttekintését célzó alprojektnek az eredeti célja az volt, hogy a 2018-ban induló uniós költségvetési tervezési folyamathoz kapcsolódóan tervezett ETT-rendelet felülvizsgálatához rendszerezze a magyarországi ETT-k tapasztalatait a rendelet hibás, illetve példaértékű alkalmazásával kapcsolatban, és tegyen javaslatot a rendelet olyan irányú módosítására, ami a helytelen alkalmazásokat ki tudja zárni, valamint a példaértékű modelleket népszerűsítheti az egész EU területén. A 2018. augusztus 17-ei keltezésű Bizottsági Jelentés azonban arra a következtetésre jutott, hogy az ETT-rendelet további módosítása helyett más jellegű tevékenységekre van szükség. Ennek ellenére a magyarországi helyzetkép tisztázását, az észlelhető jogi nehézségek összegyűjtését, valamint a jó gyakorlatok számbavételét nem vetettük el.

Az elkészült tanulmány letöltése

Az alprojekt keretében elkészített tanulmány a címlapra kattintva tölthető le.

Megvalósított tevékenységek

A magyarországi ETT-k működésével kapcsolatos tapasztalatok begyűjtése érdekében egy 19 kérdésből álló kérdőív került kiküldésre a magyarországi érintettségű ETT-k számára. A kérdőívet 10 ETT töltötte ki.

A kérdőívek alapján 8 ETT képviselőjével személyes interjú is készült. Az interjúk elsődleges célja a kérdőívezés során feltárt problémák részletezése, valamint a személyes kommunikáció révén az ETT-k tapasztalatainak árnyalása volt. Az ETT-k kérdőíves, illetve személyes megkérdezése mellett az alprojekt keretében irodai kutatómunka is megvalósult. Ez a kutatómunka egyrészt az ETT-kre vonatkozó uniós, illetve nemzeti szintű jogszabályi környezet vizsgálatára fókuszált, másrészt az ETT-k tapasztalataihoz kapcsolódó szabályozások áttekintésére szolgált. A projekt eredményeként egy angol nyelvű tanulmány készült, amelyet az ETT-politikában érintett uniós intézményeknek is eljuttattunk.

A felmérésben résztvevő ETT-k

Javaslatok

A kutatás során feltárt akadályok, valamint az elmúlt évek szakmai tapasztalatai alapján három témakörben tettünk megállapításokat és javaslatokat az ETT-k működésével kapcsolatos tapasztalatok és jogi akadályok kezelésére:

  • a kutatás keretében nevesített ETT-s tapasztalatok kapcsán megfogalmazható javaslatok;
  • az ETT-k többéves szakmai támogatása során szerzett tapasztalatok alapján megfogalmazható javaslatok;
  • a SGEI és az ETT szabályozás adta lehetőségek hasznosítására vonatkozó javaslatok.

Amíg az első két csomag a meglévő tapasztalatokra alapozva fogalmazott meg ajánlásokat, addig a harmadik azokra a lehetőségekre kívánt előremutató módon rávilágítani, amelyeket a jelenlegi SGEI- és ETT-szabályozás biztosít.

Perspektívák

Az alprojekt keretében feltárt információk alapján a kutatás hasonló eredményre jutott, mint a 2018-as Bizottsági Jelentés: alapvetően nem a jogszabályi keretekkel van a probléma, hanem a rendelkezésre álló jogszabályok nem egységes és egyértelmű értelmezésével, alkalmazásával, valamint ezzel párhuzamosan az érintettek alulinformáltságával. Éppen ezért az alprojekt folytatásaként leginkább az ETT-k helyzetével kapcsolatos tájékoztató tevékenységek megvalósítása képzelhető el. Ezzel kapcsolatban a CESCI két újabb kezdeményezést indít el:

  • a határ menti fejlesztések közbeszerzési jogi környezetére vonatkozó útmutató összeállítását;
  • és egy online platform fejlesztését ETT-monitor megnevezéssel, amely a magyar érdekeltségű ETT-kről fog átfogó képet adni.