Helyi termékek, rövid ellátási láncok

A helyi termékek ügye Európa szerte szigorúan szabályozott, tagállami kompetenciába tartozó terület. A Kislépték (Kisléptékű Termékelőállítók és Szolgáltatók Érdekképviseletének Egyesülete) az elmúlt években sikeresen készítette elő a helyi termelőket és a rövid ellátási láncokat érintő magyar jogszabályokat. A határtérségekben élők mindazonáltal hátrányos helyzetben vannak a jelenleg érvényes területi korlátozások miatt, hiszen jóval kisebb területről szerezhetnek be egészséges helyi termékeket, mint az ország belső területein élők. A jelen projekt keretében szeretnénk olyan javaslatot összeállítani, ami ezt a diszkriminációt kezelni képes. Ennek érdekében a Kislépték szakértőit is bevonjuk a jogszabály-előkészítő munkába.

A projektelem tartalma:

  • szakértők, a minisztérium és a Kislépték képviselőinek bevonásával egy munkacsoport létrehozása;
  • a határtérségek helyi termelőire vonatkozó versenyhátrányok, illetve az ott élőkkel szembeni diszkrimináció kezelését célzó szakpolitikai és jogi javaslat összeállítása.