EGTC-jogszabály harmonizáció

Magyarország az uniós EGTC-politika éltanulója. A 2016 végéig bejegyzett 64 társulás közül 23-nak van magyar tagja, 19-nek pedig a székhelye is hazánkban található. Bár az összes ETT munkáját nem ítélhetjük magas színvonalúnak, részben a kormányzat támogató politikájának is köszönhetően 2008, az első hazai ETT bejegyzése és 2015 között ezek a szervezetek összesen közel 24 millió euró értékű fejlesztést valósítottak meg a határtérségekben, és számos esetben hatékonyan járulnak hozzá a nemzetállami határok elválasztó hatásainak oldásához is.

Magyarország első volt a tekintetben is, hogy hazai székhellyel jött létre az Unióban az első olyan társulás, amelyiknek harmadik állambeli entitás is tagja, ez a Tisza ETT (a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, Kisvárda és Kárpátalja Megye alapította). Ez azt is jelenti, hogy hét szomszédunk közül mindössze Szerbia az egyetlen ma már, amely irányban ilyen társulások alapításához nem áll rendelkezésre a szükséges jogi háttér. Jóllehet Szerbia 2016 elején ratifikálta az ezt lehetővé tévő Madridi Keretegyezményt (az Európa Tanács tagállamai között az egyik utolsóként), de a végrehajtási szabályok megalkotása késik.

A magyar tapasztalatok, a magyar modell nagyban segíthetné déli szomszédunkat a még hiányzó lépések megtételében, így lehetővé téve a már megalakult Banat-Triplex Confinium és a későbbiekben megalakuló ETT-k szerbiai irányú kapcsolatépítését.

Ezért a projekt keretében kezdeményezzük a szükséges jogszabályi háttér kidolgozását és a szerb hatóságoknak történő eljuttatását. A megvalósítást segíti, hogy egyesületünk kezdeményezésére 2015-ben alakult meg újvidéki székhellyel a CESCI Balkans, amely a belgrádi minisztériumok többségével szakmai kapcsolatban végzi munkáját.

A projektelem tervezett aktivitásai:

  • a Madridi Keretegyezményt ratifikáló szerb jogszabály és környezetének feltárása, elemzése
  • konzultáció az illetékes szerb hatóságokkal a végrehajtási jogszabályról
  • nemzetközi konferencia megrendezése Belgrádban az EGTC-rendeletről és annak magyarországi alkalmazásáról
  • jogszabályi javaslat kidolgozása az EGTC-rendelet szerbiai alkalmazhatósága érdekében.