Információgyűjtés (Egészségügyi integráció)

A munkacsoportüléseken tárgyalt, a mentőautók sürgős esetben való határátlépését hátráltató jogi és adminisztratív akadályok az egészségügy mellett számos területet érintenek, beleértve a közlekedést, a kommunikációt és egyéb adminisztratív ügyeket. Az ezekkel kapcsolatos kérdések tisztázása érdekében a következő szereplőkkel vettük fel a kapcsolatot.

 • A nem schengeni határok szabad átlépésére vonatkozóan kétoldalú egyezmények létrehozására tettünk javaslatot. Annak tisztázása érdekében, hogy az ilyen irányú kétoldalú szabályozás sért-e magasabb rendű nemzetközi vagy európai uniós rendeleteket az Országos Rendőrfőkapitányság Rendészeti Főigazgatőságának Határrendészeti Főosztályának munkatársaival egyeztettünk.
 • A mentők és az irányítási központ közötti rádiós kapcsolat határátlépést követő megteremtésének lehetőségével kapcsolatban az Országos Rendőrfőkapitányság, valamint a Nemzeti Infrastruktúra Szolgáltató Zrt.-n belül működő Pro-M zrt. munkatársait szólítottuk meg.
 • A mentőautók CASCO és felelősségbiztosításának, valamint a személyzet felelősségbiztosításának területi hatályáról és annak kiterjesztésének lehetőségeiről az ERIX Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft.-vel konzultáltunk.
 • A felmerült akadályok megszüntetésére vonatkozó javaslatok megfogalmazása érdekében felvettük a kapcsolatot a Nordic Council Koppenhágában működő titkárságával, akik a svéd-norvég határon megvalósuló mentési együttműködés részleteinek megismeréséhez nyújtottak segítséget és az alapvető dokumentumaikat is megküldték belső használatra.

A határ menti ellátási területek lehatárolásához szükséges adatok beszerzése érdekében a következő szervezetekkel és intézményekkel vettük fel a kapcsolatot:

 • Landessicherheitszentrale Burgenland GmbH (Burgenlandi Biztonsági Központ)- Ausztria
 • Rotes Kreuz Burgenland (Burgenlandi Vöröskereszt) – Ausztria
 • Internationale und Europäische Angelegenheiten der Sozialversicherung (Osztrák Társadalombiztosítási Intézmények Egyesülete) – Ausztria
 • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Egészségügyi Felügyeleti Hatóság) – Szlovákia
 • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Szlovénia Egészségbiztosítási Intézete) – Szlovénia
 • Ministrstvo za zdravje (Egészségügyi Minisztérium) – Szlovénia
 • Hrvatski zavod za hitnu medicinu (Horvát Sürgősségi Intézet) – Horvátország
 • Tisza ETT – Ukrajna
 • Kárpátaljai Egészségügyi Főosztály – Ukrajna
 • CESCI Balkans