Egészségügyi integráció

Az első jogi akadálymentesítési projekt keretében sikerült nyugat-európai jó példák sorát megtalálnunk, ahol a határon átnyúló egészségügyi ellátást – akár a vonatkozó uniós rendeletek nélkül is – megoldották. Minden esetben a határtérségekben élők életminőségének javítása volt a cél. A magyar állampolgárok, valamint a határ túloldalán élő (sok esetben magyarajkú) lakosság életminőségét is nagyban meghatározza a gyakran távol eső nemzeti szintű egészségügyi intézmény, amely helyett a közvetlen közelben lehet a határ másik oldalán elérhető szolgáltatás. Ráadásul ez a közelség sok esetben életeket jelenthet. Kutatásaink során feltártuk, hogy miként lehet ezeket a szolgáltatásokat finanszírozni a vonatkozó uniós előírások alapján, és az is világossá vált, hogy a mentőautók mozgását miként lehetne biztosítani a határon keresztül.

A jelen projekt keretében tovább szeretnénk vinni az első projekt eredményeit, és konkrét cselekvési tervet kidolgozni a határon át történő betegszállítás jogi-adminisztratív feltételeinek kidolgozása, az intézményes együttműködés kialakítása érdekében.

A projektelem tartalma:

  • ad-hoc munkacsoport létrehozása az érintett hatóságok és szakértők bevonásával;
  • a jelenlegi rendszer áttekintése;
  • konkrét szabályozási és szakpolitikai dokumentum összeállítása a munkacsoport tagjainak javaslatai alapján, az uniós belső határainkon keresztül történő mentésekre vonatkozóan.