2. mérföldkő

A második jogi akadálymentesítés projekt célja, hogy a Jogi akadálymentesítés 1. során szerzett ismeretek, valamint az EU-s tapasztalatok alapján továbbvigye az előző kezdeményezésnek az akadálymentesítés szempontjából releváns eredményeit. A második projekt keretében a határon átnyúló intézményesített együttműködések támogatására koncentrálunk, az ehhez szükséges jogi keretek megteremtéséhez szeretnénk hozzájárulni.

A horizontális ajánlások között szereplő, szervezeti szintű megoldások megvalósítása a minisztérium kompetenciájába tartozik, ezért a jelen projektjavaslat erre vonatkozóan nem tartalmaz tervezett aktivitásokat. Ugyanakkor – a projekttől teljesen függetlenül – egyesületünk minden szakmai segítséget szívesen biztosít a javasolt szervezeti keretek felállításához, működtetéséhez.

A jelen projekt céljai:

  • az első projekt által feltárt akadályok, szakpolitikai problémák kezelése
  • az akadályok felszámolását segítő szakmai partnerségek létrehozása
  • az első projektben feltárt problémák megoldásának gyakorlati előmozdítása.

A második mérföldkő során egyrészt a határ menti intézményes együttműködések előtti jogi természetű és szakpolitikai akadályok felszámolását segítő tevékenységeket valósítunk meg, másrészt javaslatot fogalmazunk meg a magyar és külföldi állampolgárok egységes tájékoztatását segítő internetes információs platformra vonatkozóan. Munkánk tehát nem arra irányul, hogy mélyebben visszatérjünk az első projekt során beazonosított akadályokhoz, hanem kizárólag az intézményes együttműködésekre koncentrálunk, és az információhiány kezelésére vonatkozóan fogalmazunk meg javaslatot.