Az indikátorok teljesülése

Stakeholder-műhelybeszélgetések:

 • Megtartott műhelyek száma: 9 db / 10 db
 • A műhelyek résztvevőinek száma: 90 fő / 104 fő
 • Elkészített összegző jelentés száma: 1 db / 1 db

Ágazati interjúk:

 • Interjúk száma: 24 db / 24 + 30 + 14 db
 • Az interjúk által érintett ágazatok száma: 8 db / 8 + 4 db
 • Elkészített összegző jelentés száma: 1 db / 1 db

Európai kitekintés:

 • Best practice gyűjtemény: 1 db / 1 db

Jogszabályok vizsgálata:

 • Jogi leltár: 1 db / 1 db

Ajánlásgyűjtemény:

 • Ajánlások gyűjteménye: 1 db / 1 db

Záró jelentés:

 • Záró jelentés: 1 db / 1 db
 • Záró jelentés angolul: 1 db / 1 db

Formai szempontból a projekt maximálisan sikeres volt: a szerződésben vállalt indikátorainkat teljesítettük, erről tanúskodnak a fent látható értékek is. Ugyanakkor tartalmi szempontból el kell mondani, hogy a projekttől az induláskor többet vártunk. Azt gondoltuk, hogy a határ menti akadályok garmadájával fognak minket szembesíteni a helyi szereplők, és ezek nagy részére megoldást is fogunk találni a már meglévő nyugati jó példák alapján. Végül jóval kevesebb akadály került a műhelyeken megemlítésre, és ezek jelentős részéről később bebizonyosodott, hogy nem is akadályok. Más problémák esetében a hazai jogszabályok mögötti szakpolitikai háttér alapelveinek megváltoztatására lenne szükség ahhoz, hogy érdemi változások legyenek elérhetőek. Ezért a projekt fókusza a megvalósítás közben kicsit módosult. Míg eredetileg egyfajta jogszabálygyűjteményként képzeltük el az ajánlásainkat, végül erősen szakpolitikai hangsúlyt kapott ez a dokumentum.

Ugyanakkor a jelenleg összegyűlt anyag se tekintendő lényegtelennek, számos, a határtérségekben élő magyar állampolgár életét megnehezítő problémára sikerült rámutatni és (reményeink szerint) megoldást ajánlani. Meggyőződésünk szerint a munka sikerrel zárult, uniós szinten is kommunikálható eredményekkel, ami lehetővé teszi a szomszédos országokkal közös folytatást is.

Ami pedig a projekt szakmai szempontból értékelhető eredményeit illeti, elmondható, hogy az elkészített dokumentumok egy folyamat kezdetét jelölik ki; a határ menti akadályok szisztematikus monitorozása, elemzése és a megoldások intézményesített kidolgozása számára teremtik meg a lehetőséget.

Ezúton szeretnénk megköszönni az Igazságügyi Minisztérium támogatását, amellyel a projekt megvalósítását lehetővé tette.