Az európai területi társulás (ETT) mint uniós jogi eszköz

Az ETT-kre vonatkozó rendelettervezet 2004-ben született meg, maga a rendelet 2006-ban került elfogadásra, és ebben meghatározó szerepe volt az Európai Parlament magyar tagjának, a 2006-ban tragikusan fiatalon elhunyt Pálfi Istvánnak. Ő nemcsak a jogszabály előkészítésében vett részt aktívan, hanem a magyarországi határ menti önkormányzatokat is tájékoztatta a készülő rendeletről, így tevőlegesen járult hozzá ahhoz, hogy ma Magyarországon található a legtöbb ETT, illetve hogy az összes ilyen eddig bejegyzett társulás közel 1/3-ának van magyar tagja. A jogi eszköz alkalmazásával kapcsolatos hazai tapasztalatok ezért az egész EU számára hasznosak.

Az 1082/2006/EK-rendelet által létrehozott új intézményi megoldás abban jelentett radikális újdonságot minden korábbi együttműködési formához képest, hogy az ETT teljes jogképességgel rendelkezik minden tagja által érintett országban, az adott alapító tagok kompetenciakörén belül. Ez a tény korábban ismeretlen lehetőségeket nyitott az integrált határon átnyúló együttműködések, fejlesztések megvalósítása szempontjából: az ETT-k alkalmazottakat foglalkoztathatnak, intézményeket és közcélú vállalkozásokat hozhatnak létre a határ mindkét oldalán, és ezek szolgáltatásaihoz kapcsolódóan önállóan határozhatják meg a díjtételeket.  Magyarország az elsők között fogadta el a hazai ETT-jogszabályt, és szintén az elsők között vezette át jogrendjébe a 2013-ban módosított uniós rendeletet. A Külgazdasági és Külügyminisztérium által koordinált ETT-program az egész Unióban példaértékű, mely magába foglalja a hazai társulások átfogó szakmai és pénzügyi támogatását. Nagyrészt ennek köszönhető, hogy a 24 magyar részvételű ETT 2008 óta közel 100 millió euró értékű projektet valósított meg, ezek a társulások 60-nál több alkalmazottat foglalkoztatnak, és 426 helyi és megyei önkormányzatot egyesítenek tagként.

Az európai területi társulások 15 éve (tanulmánykötet)

Jogi akadálymentesítés kezdeményezés keretében a 2021-ben 15 éves uniós eszköznek egyfajta összegzését kívántuk adni egy tanulmánykötet segítségével. A tanulmánykötet átfogó képet ad az ETT-eszközről és alkalmazásáról.

Ocskay, Gy (ed) (2020):
15 years of the EGTCs. Lessons learnt and future perspectives.
Central European Service for Cross-border Initiatives (CESCI), Budapest.
ISBN 978-615-81265-1-9.

A kötet szerzőinek a téma európai szakértőit hívtuk meg, akik az alábbi tanulmányokkal járulnak hozzá a kiadványhoz:

A kötet angol nyelven, 250 példányban jelent meg. A szerkesztési munkálatokat a CESCI végezte. A kötetet online formátumban is elérhetővé tettük.