Az európai területi társulás (ETT) mint uniós jogi eszköz

Az ETT-kre vonatkozó rendelettervezet 2004-ben született meg, maga a rendelet 2006-ban került elfogadásra, és ebben meghatározó szerepe volt a Ján Olbrycht lengyel európai parlamenti képviselő által vezetett bizottság magyar tagjának, a 2006-ban tragikusan fiatalon elhunyt Pálfi Istvánnak. Ő nemcsak a jogszabály előkészítésében vett részt aktívan, hanem a magyarországi határmenti önkormányzatokat is tájékoztatta a készülő rendeletről, így tevőlegesen járult hozzá ahhoz, hogy ma Magyarországon található a legtöbb ETT, illetve hogy az összes ilyen eddig bejegyzett társulás 1/3-ának van magyar tagja. A jogi eszköz alkalmazásával kapcsolatos hazai tapasztalatok ezért az egész EU számára hasznosak.

Az 1082/2006/EK-rendelet által létrehozott új intézményi megoldás abban jelentett radikális újdonságot minden korábbi együttműködési formához képest, hogy az ETT teljes jogképességgel rendelkezik minden tagja által érintett országban, az adott alapító tagok kompetenciakörén belül. Ez a tény korábban ismeretlen lehetőségeket nyitott az integrált határon átnyúló együttműködések, fejlesztések megvalósítása szempontjából: az ETT-k alkalmazottakat foglalkoztathatnak, intézményeket és közcélú vállalkozásokat hozhatnak létre a határ mindkét oldalán, és ezek szolgáltatásaihoz kapcsolódóan önállóan határozhatják meg a díjtételeket. 

Magyarország az elsők között fogadta el a hazai ETT-jogszabályt, és szintén az elsők között vezette át jogrendjébe a 2013-ban módosított uniós rendeletet. A Külgazdasági és Külügyminisztérium által koordinált ETT-program az egész Unióban példaértékű, mely magába foglalja a hazai társulások átfogó szakmai és pénzügyi támogatását. Nagyrészt ennek köszönhető, hogy a 24 magyar részvételű ETT 2008 óta mintegy 60 millió euró értékű projektet valósított meg, ezek a társulások 60-nál több alkalmazottat foglalkoztatnak, és 426 helyi és megyei önkormányzatot egyesítenek tagként.

A témakörhöz kapcsolódó tevékenységek

A Jogi akadálymentesítés kezdeményezés keretében a 2021-ben 15 éves uniós eszköznek egyfajta összegzését kívánjuk adni, egy tanulmánykötet és egy brüsszeli szakmai rendezvény segítségével.

Az európai területi társulások 15 éve (tanulmánykötet)

A tanulmánykötet átfogó képet adna az ETT-eszközről és alkalmazásáról. A kötet szerzőinek a téma európai szakértőit hívtuk meg, akik az alábbi tanulmányokkal járulnak hozzá a kiadványhoz:

 • Varga Judit igazságügyi miniszter (Magyarország): Előszó
 • James W. Scott tudományos kutató, Karélia Intézet (Finnország): Az európai területi társulás, a határtérségek európaizálásának  eszköze
 • Frédéric Durand és Antoine Decoville kutatók, Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (Luxemburg): Az ETT mint a területi integráció eszköze
 • Jaschitz Mátyás tervezési igazgató, CESCI (Magyarország): Az ETT szerepe a határon átnyúló integrált tervezésben
 • Estelle Evrard kutató, Luxemburgi Egyetem (Luxemburg): Az ETT mint a területi igazságosság erősítésének eszköze a határtérségekben
 • Marcin Krzymuski jogi szakértő, Hempel Krzymuski Partner (Németország): Az ETT mint a határon átnyúló együttműködés intézményesítésének jogi eszköze
 • Eduardo Medeiros tudományos főmunkatárs, Lisszaboni Egyetem (Portugália): Az ETT mint a határon átnyúló többszintű kormányzás eszköze
 • Peter Ulrich tudományos munkatárs, Viadrina Egyetem (Lengyelország-Németország): Az ETT, a részvételi demokrácia a nemzetállami határok 
 • Sara Svensson docens, Halmstadi Egyetem (Svédország): Az ETT továbbfejlesztésének kihívásai
 • Jean Peyrony főigazgató, Mission Opérationnelle Transfrontalière (Franciaország): Legyenek-e az ET-knek kompetenciái is, ne csak feladatai?
 • Alice Engl tudományos főmunkatárs, Európai Akadémia, Bolzano (Olaszország): Az ETT intézménye interetnikus közegbenmint határon átnyúló intézmény
 • Ocskay Gyula főtitkár, CESCI (Magyarország): Az ETT eszköz változó értelmezési keretei és perspektívái

A kötetet angol nyelven, 250 példányban és online formátumban is elérhetővé tesszük, a szerkesztési munkálatokat a CESCI végzi.

Az Európai Területi Társulás: az uniós jog és a területi integráció innovációja (szakmai rendezvény)

A projekt másik tervezett tevékenysége egy brüsszeli rendezvény 2020 őszén (amennyiben a COVID-19-es járványhelyzet erre lehetőséget ad), ahol a tanulmánykötet és a CESCI által fejlesztett magyarországi ETT-monitor is bemutatásra kerül. A szakmai rendezvény széles körű szakmai és politikai nyilvánosság előtt kerül megrendezésre, magas rangú magyarországi képviselet mellett.