Betegjogok érvényesülésének biztosítása a határ menti betegmobilitás támogatásán keresztül

A harmadik jogi akadálymentesítési projekt keretében főként a betegjogok területi érvényesítése szempontjából jelentőséggel bíró témákban haladtunk előre. A magyar egészségügyi rendszer számos problémával néz szembe, és ebből a szempontból a határ menti együttműködések jelentősége elhanyagolható. Ugyanakkor két szempontból a kérdés rövidesen akuttá fog válni.

  • Egyrészt megindult a határ menti betegmobilitás, és egyre nagyobb volument ér el. Ausztriában 93 ezer magyar munkavállaló dolgozik, akiknek a betegellátását részben az ottani egészségügyi szolgáltató rendszer biztosítja, és ezt részben a magyar betegbiztosítási pénztárnak kell megtérítenie. A magyar-szlovák határ mentén ellenkező irányú mozgás figyelhető meg: egyre több szlovákiai beteg veszi igénybe a magyar kórházak szolgáltatásait, ami pedig a szlovák egészségbiztosítás mérlegét és tervezhetőségét érinti kedvezőtlenül. A szerb és a román oldalról egyre többen veszik igénybe a magyar oldali magánpraxisokat, amelyek azonban részben az állami infrastruktúrát használva nyújtják szolgáltatásaikat – esetenként negatívan diszkriminálva a magyar állami biztosítottakat. Ezek a jelenségek összeadódva komoly egészséggazdasági hatásokkal járnak, megoldásuk pedig jogi eszközök megalkotását teszi szükségessé.
  • Másrészt az EU-s integráció egyik nagy vívmánya a határok elválasztó szerepének csökkentése. Ennek köszönhető, hogy egyre nagyobb az igény arra, hogy a funkcióhiányos határ menti térségek ellátását a túloldali funkciók elérhetőségének javításával biztosítsák. A 2011/24/EU-irányelv ezt a folyamatot hivatott elősegíteni. Az irányelv alkalmazása azonban tagállami szinten komoly akadályokba ütközik, ahogy erre a 2018-ban közzétett jelentés is felhívja a figyelmet. Mindazonáltal alapelvként kezelhető, hogy senkinek se lenne szabad meghalnia az államhatár miatt, ha a közvetlen közelben a határ túloldalán található olyan egészségügyi intézmény, ahol a halál beálltát meg tudnák akadályozni. Ennek akadályozása valójában az Európai Unió lényegét kérdőjelezi meg.

 

A 2018-as projekt eredményeire építve, 2019 végére konkrét jogi megoldásokat dolgozunk ki a fenti probléma kezelésére. A projekt az alábbi tevékenységeket tartalmazza:

  • az intézményi és jogi környezet vizsgálata,
  • 4 konkrét határ menti kórház alkalmassági vizsgálata,
  • javaslattétel a határ menti betegellátást elősegítő kormányközi megállapodások szövegére (ahol ez szükséges),
  • javaslattétel a mentőautók határon át történő mozgását lehetővé tévő jogszabályra, és ehhez kapcsolódóan
  • a nemzetközi mentési bizottság szakmai szemináriumának megszervezése,
  • az érintett kórházak határon átnyúló szolgáltatásnyújtását segítő mintaszerződéseknek az érintett partnerek bevonásával történő kidolgozása,
  • magyar nyelvű útmutató kidolgozása határ menti betegellátás megszervezéséhez.

A fenti feladatok ellátásába külső szakértőket is be kívánunk vonni.