Az indikátorok teljesülése (Negyedik mérföldkő)

Határon átnyúló egyészségügyi szolgáltatások megalapozása

 • Nemzetközi szakmai szemináriuml: 1 db / 1 db
 • A szemináriumon részt vevő uniós tagállamok száma: 5 db / 5 db*
 • Elkészített alkalmassági értékelés: 4 db / 4 db
 • Kidolgozott államközi keretmegállapodás-minta: 1 db / 1 db
 • Jogszabályi javaslat a mentőautók határ menti mozgására: 1 db / 1 db
 • Regionális betegellátási PILOT-szerződés: 4 db / 1 db**
 • Útmutató a határ menti betegmobilitás megszervezéséhez: 1 db / 1 db

* A szlovén résztvevők időpontütközés miatt nem tudtak részt venni a szemináriumon.

** Az alkalmassági vizsgálat eredményei alapján, 4 db intézményspecifikus szerződés helyett, 1 db széles körben használható szerződésminta került kidolgozásra.

 

A határ menti fejlesztések közbeszerzési jogi hátterének feltárása

 • Jogi elemzés: 1 db / 1 db
 • Jogszabályi javaslat az ETT-ket érintő közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan: 1 db / 1 db
 • Útmutató: 1 db / 1 db

A teljes projektre vonatkozóan

 • Záró jelentés: 1 db / 1 db