A határ menti fejlesztések közbeszerzési jogi hátterének feltárása

Az ETT-kkel a 2018-as projekt során folytatott konzultációk során az egyik leggyakrabban említett problémaként merült fel a határon átnyúló projektek megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési eljárások lebonyolítása.

  • Egyrészt a vonatkozó uniós rendeletnek ellentmond a magyar jogszabály, amikor kizárja, hogy egy magyar székhelyű ETT a szomszédos ország közbeszerzési törvénye alapján jelentessen meg egy felhívást.
  • Másrészt nem világos, hogy az integrált projektek esetében hogyan kell az egyes elemeket beszereztetni. Ez főként olyan integrált fejlesztések esetén problematikus, amelyeknek a határ mindkét oldalán vannak beruházási vonzatai.

A fenti kérdések rendezése érdekében a 2019-es Jogi akadálymentesítés projekt keretében elemezzük a jelenlegi jogi kereteket, szövegszerű javaslatot teszünk a jogharmonizáció hiányának felszámolására, és összeállítunk egy kiskátét a határ menti projektek közbeszerzési eljárásaival kapcsolatban.