Jogi Akadálymentesítés – Mentős tanulmányút

Az Igazságügyi Minisztérium által támogatott Jogi Akadálymentesítés projektünk keretében, december 9-10-én tanulmányutat szerveztünk Alsó-Ausztriába a cseh-osztrák mentési és egészségügyi együttműködés részleteinek megismerése érdekében. A tanulmányúton az Országos Mentőszolgálat és az Emberi Erőforrások Minisztériumának szakértői mellett a szomszédos országok mentőszolgálatai is részt vettek. Az utazás célja a Magyarország és a szomszédos EU tagállamok között kialakítandó mentési együttműködés előkészítése volt.

A tanulmányút a NÖTRUF 144 Niederösterreich koordinációs központjának látogatásával kezdődött. A szervezet vezérigazgatója, Christof Constantin Chwojka köszöntötte a delegációt és támogatását fejezte ki a jövőbeli együttműködésre vonatkozóan. Ezt követően Siegfried Weinert és Chirtsian Legler, a szervezet határ menti együttműködések tervezéséért, kialakításáért, valamint működtetéséért felelős munkatársai vették át a szót. Előadásukban bemutatták a NÖTRUF 144 felépítésének és működésének részleteit, beleértve a mentéshez kapcsolódó és egyéb egészségügyi koordinációs mechanizmusokat, valamint a mögöttük álló technológiai megoldásokat. Betekinthettünk a diszpécserek munkájába és a korábban bemutatott határ menti együttműködést és az azt segítő kommunikációs applikációt egy szimulált eseten keresztül mutatták be a gyakorlatban. A résztvevők számos technikai jellegű kérdést tettek fel, melynek eredményeként tisztázódtak a korábban nem egyértelmű aspektusok.

A második nap a St. Pölteni Oktatókórházban (Universitatsklinicum St. Pölten) tett látogatással kezdődött. Mag. Dr. Bernhard Kadlec, az intézmény kereskedelmi igazgatója röviden bemutatta a kórházat, majd körbevezette a delegációt az intézményben. Az oktatókórházban kiemelten magas progresszivitási szintű ellátást kínálnak a kardiológia és neurológia terén. Az intézmény 500.000 járó beteget fogad évente, összesen 18 osztályon. Saját, digitális alapokon nyugvó logisztikai központot működtetnek, mely több kórháznak biztosítja a szükséges eszközöket és gyógyszereket napi szinten.

A délelőtt további részében Elke Ledl, a Nögus munkatársa ismertette az alsó-ausztriai egészségügyi együttműködéseket célzó „Healthacross” kezdeményezést. Bemutatta a Gmünd és a cseh České Velenice között megvalósult első INTERREG-A projektjüket, melynek eredményeként 13 év után sikerült széleskörű együttműködést kialakítani az alsó-ausztriai és cseh tartományok között. Majd beszámolt a Szlovákiával és Magyarországgal kezdeményezett együttműködés jelenlegi állásáról. Előadásában hangsúlyozta, hogy a politikai együttműködési szándék mellett, kiemelten fontos a polgárok informálása a fejekben létező mentális határok lebontása érdekében.

A nap második felében a csoport meglátogatta a Vöröskereszt st. pölteni mentőállomását, valamint münchendorfi katasztrófavédelmi és logisztikai központját, ahol Michael Sartori mutatta be a szervezet működését és a kapcsolódó infrastruktúrát és eszközállományt. Ausztriában a mentési tevékenységek 90%-át a Vöröskereszt látja el, több kisebb szolgáltató mellett.

Átfogó tanulságként megfogalmazódott, hogy az osztrák – cseh együttműködés példaértékű, mind a céljait, mind a megvalósítás egyszerűségét és átláthatóságát tekintve. Természetesen vannak bilaterális szinten tisztázandó kérdések, de elmondható, hogy a modell adaptálható a magyar viszonyokra.