Jogszabályi leltár (1. mérföldkő – 2016)

A projekt keretében elkészült jogszabályi leltár letölthető az alábbi képre kattintva:

joga_jogi_leltar_sh

A projekt jogszabályvizsgálati fázisában áttekintettük a műhelybeszélgetéseken azonosított akadályok jogi környezetét. A jogi keretek bemutatása során elsősorban a magyarországi jogszabályokra koncentráltunk, de amikor arra szükség volt, kitértünk az Európai Unió által megalkotott jogforrásokra is.

A jogi leltár keretében, a részletesen tárgyalt 39 akadály, akadálycsoport tekintetében közel 250 jogszabályt tekintettünk át. Ezek között vegyesen voltak uniós, valamint magyarországi jogszabályok, néhány esetben pedig a szomszédos országok vonatkozó jogszabályait is megvizsgáltuk. Az irodai kutatómunka mellett bizonyos esetekben szükségessé vált az illetékes szervekkel történő egyeztetés a jogalkotói, illetve jogalkalmazói jogértelmezés tisztázása végett.

A jogi leltár összeállítása során a magyar jogszabályok áttekintéséhez a „Nemzeti Jogszabálytár”, az uniós jogszabályokhoz az „EUR-Lex”, a szomszédos államok jogszabályaihoz az „N-Lex” adatbázisát használtuk.

A jogszabályok vizsgálatának eredményeként vegyes képet mutatnak a műhelybeszélgetéseken azonosított akadályokhoz tartozó jogszabályi keretek.

Több nevesített akadály esetében nem lehet azt megállapítani, hogy egyértelműen és tisztán jogi akadállyal állunk szemben. A területük jogilag, a hosszú távú szakpolitikai elveknek és érdekeknek megfelelően szabályozott, amiben láthatóan nincsen olyan mozgástér, ami lehetővé tenné a vonatkozó szabályozás módosítását (pl. közbiztonsági, állategészségügyi kérdések).

Bizonyos akadályok tekintetében csak akkor képzelhető el valós előrelépés, ha az egyes államok szakpolitikai hozzáállása is az együttműködés felé mozdul el. Ilyen például a helyi termékek esete. A vonatkozó jogszabályok területi hatálya, valamint a hatóságok illetékességi területének korlátossága jelenleg megakadályozza azt, hogy a határ menti térségekben élő polgárok ugyanolyan széles körből juthassanak hozzá a kistermelői termékekhez, mint például az adott ország belsőbb területein élő társaik.

Néhány esetben a meglévő szabályozás érthető, szakpolitikai elvek mentén könnyen alátámasztható, azonban a határon átnyúló együttműködéseket nehezen elfogadható módon akadályozzák. Ilyen például a vámmentes áruk harmadik országba történő szállításának az esete, ahol annak ellenére, hogy nem kell az adott termékek, tárgyak után vámot fizetni, a vámeljárás kikerülhetetlen.

Jó pár akadály tekintetében a jogszabályi környezet vizsgálata során bebizonyosodott, hogy az akadályfelvetés mögött nem jogi akadály áll, hanem csak az érintettek rendelkeznek hiányos vagy pontatlan információkkal.

A jogszabályvizsgálat során több olyan eset is beazonosításra került, ahol a határon átnyúló interakciókat elősegítő szabályozás kialakítása megkezdődött, vagy már hosszabb ideje folyamatban van. Jó néhány ezek közül már kézzelfogható eredménnyel bír, és megkönnyíti a határon átnyúló kapcsolatokban érintettek mindennapjait. Ezen kezdeményezések azonban jellemzően még további javításra, kiegészítésre szorulnak.

Vizsgálataink eredményeképpen 2 olyan akadályt találtunk, amelyek nemzetközi jogharmonizációt igényelnek, 12 olyat, amelyek jogi és szakpolitikai beavatkozást egyaránt szükségessé tennének, egy-egy gyakorlati és szakpolitikai problémát azonosítottunk be, valamint 3 olyan akadályt, amelyek a jogi szabályozás mellett egyéb szempontokat is tartalmaznak.