Jogi akadálymentesítés – V4 konferencia Kassán

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) a CESCI Carpathia-val közösen 2019 június 20-án, Kassán szervezte meg a  Visegrádi országok jogi akadálymentesítéssel kapcsolatos projektjének záró konferenciáját. A konferencián a helyi és regionális önkormányzatok képviselői, ETT-k, valamint a V4-es és szomszédos országok civil szervezetei vettek részt.

A Nemzetközi Visegrádi Alap által finanszírozott projekt fő célja egy V4 szintű mechanizmus kidolgozása volt, amely segíti a határon átnyúló akadályok felszámolását és az együttműködést. A projekt keretében a magyar, a szlovák, a cseh és a lengyel partnerek közösen dolgozták ki a mobilitási platform kereteit az Északi Tanács Szabad Mozgás Tanácsának modellje alapján.

dav

A konferenciát Katarína Mihaľová, a Szlovák Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium határon átnyúló programjainak igazgatója és Dávid F. Andor, a Nemzetközi Visegrádi Alap ügyvezető igazgatója nyitotta meg, aki felhívta a figyelmet a határon átnyúló mobilitás fontosságára a V4 régióban. Ezután a CESCI főtitkára, Ocskay Gyula, mint a projekt vezető partnere, üdvözölte a résztvevőket a Szegedi Tudományegyetem, a CESCI Carpathia, a brünni Masaryk Egyetem és a Varsói Egyetem EUROREG Intézete által alakított projekt konzorcium nevében. Hozzászólásában a jogi akadálymentesítési kérdések időszerűségét a szlovák-magyar határrégióból hozott példákon keresztül hangsúlyozta.

A CESCI Carpathia igazgatója, Rudolf Bauer, által moderált első ülést az európai szintű jogi akadálymentesítési kezdeményezéseknek szentelték. Dirk Peters, a DG Regio vezető szakértője bemutatta az Európai Unió határon átnyúló „háromlépcsős rakétáját”, azaz a határon átnyúló eszközkészletet, beleértve az INTERREG-et (finanszírozás), az ETT–t (kormányzás) és az Európai Határon Átnyúló Mechanizmust, amely egy új jogi eszköz a határ menti területek adminisztratív akadályainak felszámolására. Karácsony Ádám, a Régiók Bizottsága magyar delegációjának tagja, A növekedés és a kohézió  előmozdítása az EU határrégióiban című közlemény előadója bemutatta az európai regionális és helyi hatóságok álláspontját a határon átnyúló együttműködést elősegítő, állandóan bővülő uniós szintű eszközökkel kapcsolatban. Petri Suopanki, az Északi Miniszterek Tanácsának vezető tanácsadója az északi államok modelljét ismertette, ezzel bemutatva az akadályok kezelésének eredményét. Végezetül pedig megemlítette az északi struktúra létrehozásának folyamatát, kiemelve, hogy évtizedek kellettek a jelenleg fennálló, ilyen szintű integráció és intézményesítés eléréséhez.

A kávészünet után Ocskay Gyula, a CESCI főtitkára, mutatta be a V4 projekt keretében eddig elvégzett munkát, és betekintést nyújtott a Visegrádi és a nemzeti szinten tervezett következő lépésekbe. Kiemelte, hogy a július végéig megvalósítandó V4 projektpartnerség legfontosabb feladata, hogy a közös munka eredményeit a V4 kormányok közti párbeszéd szintjéig juttassa.

Az előadást kerekasztal-beszélgetés követte Dirk Peters, Petri Soupanki és Nagy Péter, az Ister Granum ETT igazgatójának részvételével. Ocskay Gyula megkérte a felszólalókat, hogy osszák meg az akadálykezeléssel kapcsolatos személyes és munkahelyi tapasztalataikat. Számos példa, mint például a határokat átlépő tűzoltók problémái, a határon átnyúló munkaerő-mobilitás adózási nehézségei és a határon átnyúló közbeszerzés kérdése merült fel, melyek jól illusztrálták a téma gyakorlati aspektusait. Végezetül, kikérték a felszólalók véleményét az akadálykezelés jövőjéről.

projektről további információk a projekt honlapján találhatók, a V4-es akadálykezelési eljárásban szereplő javaslat részleteit pedig ez a tanulmány tartalmazza.