Helyi termék munkacsoporti találkozó 1. (2017. június 20.)

Emlékeztető a munkacsoporti találkozóról

A megjelenteket Ocskay Gyula köszöntötte a CESCI nevében, megköszönve, hogy elfogadták a meghívást. Röviden bemutatta a szervezetet, majd áttekintést adott az egyesület által az előző évben megvalósított Jogi akadálymentesítés című projektről, és annak a helyi termékek határ menti kereskedelmét érintő eredményeiről.

Az előzetesen kiküldött háttéranyag ismeretében Torda Márta osztályvezető jelezte, hogy szívesen együttműködnek a kérdés megvitatása érdekében a CESCI-vel. Felajánlotta egyrészt, hogy az összejöveteleket a Földművelésügyi Minisztériumban tartsák, ami másrészt abban is segíthet, hogy a minisztérium érintett főosztályai is képviseltessék magukat a találkozókon – ehhez szintén segítséget ígért. Javaslatot tett emellett a további meghívandók körére: a NÉBIH, a Miniszterelnökség és a Nemzet Agrárgazdasági Kamara szakértőire. Ehhez elérhetőségeket ígért.

Ocskay Gyula megköszönte a felajánlott segítséget, és röviden beszélt a 2017-es akadálymentesítési projekt ütemezéséről és indikátorairól. Megemlítette, hogy a mai nappal három szakértőtől kérnek be árajánlatot jogi tanácsadási munkára.

A jelenlévők megegyeztek abban, hogy a kibővített munkacsoport következő ülésére július 4-én kerül sor, a minisztérium épületében.

Jelen voltak:

  • dr. Hancsók Szabolcs Földművelésügyi Minisztérium
  • dr. Jankai Norbert CESCI
  • Ocskay Gyula CESCI
  • dr. Torda Márta Földművelésügyi Minisztérium