Helyi termék munkacsoporti találkozó 4. (2017. november 28.)

Emlékeztető a munkacsoporti találkozóról

Az összejövetel kezdetén dr. Hancsók Szabolcs köszöntötte a megjelenteket a helyszínt biztosító Földművelésügyi Minisztérium nevében. Ezt követően Ocskay Gyula mutatta be a kiterjesztett kérdőíves felmérés eredményeit. Bevezetőjében elmondta, hogy a kérdőíveket végül november 20-ig fogadták, ezt követően tudták befejezni a digitalizálást, amelynek eredményeiről prezentáció készült.

A korábbi méréssel szemben végül 452 fogyasztói és 341 termelői kérdőívet tudtak feldolgozni, ami megfelelő elemszám a reális következtetések levonásához. Azt is kiemelte, hogy a végleges eredmények nem térnek el jelentősen a korábbi, csonka felmérés eredményeihez képest: a válaszadók döntő többsége bizonyos feltételek (főként a kölcsönösség) megléte esetén el tudja fogadni a határon túli kistermelők magyarországi értékesítését.

A kérdőívezéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett.

Ezt követően került szóba a tanulmány, amelyhez mindössze két észrevétel érkezett. Ezeket – néhány elemzési résszel együtt – a CESCI átvezette a dokumentumon. A tanulmány publikálására 2017 végén kerülhet sor, a CESCI honlapján. Az elemzés következtetései közül kiemelte, hogy végül nem kezdeményeznek jogszabály-változtatást, mivel a szakértők által feltárt nehézségek megoldása aránytalanul nagy feladatot jelentene a várható forgalom mértékéhez képest. Ehelyett a tanulmány alternatív megoldásokat fog javasolni.

A találkozó végén Ocskay Gyula megköszönte a munkacsoport résztvevőinek a közös munkát.

Jelen voltak:

  • Deák Ferenc Földművelésügyi Minisztérium
  • dr. Hancsók Szabolcs Földművelésügyi Minisztérium
  • Lantos Gergely Földművelésügyi Minisztérium
  • dr. Major Ágnes ügyvéd
  • Ocskay Gyula CESCI
  • Szalai Mihály Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

 

 

 

A munkacsoporti találkozóhoz kapcsolódóan letölthető dokumentum: