Európai kitekintés / Jó gyakorlatok gyűjteménye (1. mérföldkő – 2016)

A projekt keretében elkészült jó gyakorlatok gyűjteménye letölthető az alábbi képre kattintva:

Jó gyakorlatok gyűjteménye

A Jogi Akadálymentesítés projekt keretében megvizsgáltuk, hogy Európában az egyes határok mentén hogyan kezelik a határtérségek interakciói során tapasztalható problémákat, hol és hogyan sikerült rájuk megoldást találni. A kutatás során főleg azokra az európai térségekre koncentráltunk, amelyek már elegendő tapasztalattal rendelkeznek a határon átívelő együttműködés terén.

A gyűjteményben bemutatott európai jó gyakorlatok területi elhelyezkedése

A tanulmány elkészítése és az ehhez szükséges kutatás megvalósítása során elsősorban kvalitatív módszertant használtunk. Ennek értelmében a kutatás az ún. ‘desk research’ módszertanra alapult, amelyben az európai határon átívelő együttműködésekre vonatkozó jó példák rendszerezett gyűjtésére, tanulmányozására, kategorizálására, az akadályok meghatározására és kiértékelésére, valamint a lehetséges, illetve megvalósított megoldások feltérképezésére került sor. Az intézményesült együttműködésekre vonatkozó releváns információk felkutatásában nagy segítséget jelentett az ISIG által az Európa Tanács megbízásából fejlesztett EDEN-portál határon átívelő együttműködés adatbázisa és eszközkészlete, valamint a francia Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) egyesület honlapján található, széles körű információbázis.

A tanulmány készítése során esetenként felvettük a kapcsolatot az egyes határon átívelő együttműködéseket koordináló menedzsmentszervezetekkel és az együttműködő felekkel is, annak érdekében, hogy további részletes információk birtokába jussunk, s így tisztább képet alkothassunk, mind az akadályokról, amelyekkel szembesültek, mind pedig a megoldásokról, amelyekkel az akadályokat áthidalni próbálták.

A dokumentumban összességében 52 jó gyakorlattal foglalkoztunk részletesebben, és több tucatnyi további modellt említettünk meg, amelyek a magyarországi akadályok megszüntetésében is segítségünkre lehetnek. Az egyes jó példák az alábbi tematikus bontásban kerültek bemutatásra:

A jó gyakorlatok témája Részletesen bemutatott megoldások száma
eu Határon átnyúló egészségügyi és szociális együttműködések 11
kozlekedes Határon átívelő mobilitási és közösségi közlekedési együttműködések 9
munka Határon átívelő oktatási és munkaerőpiaci együttműködések 15
kornyezet Határon átívelő környezetvédelmi együttműködések 4
katasztrofa Határon átívelő válságkezelési együttműködések 4
egyeb Egyéb határon átívelő nem specifikus együttműködések 9

Az utolsó csoportban több, a határ menti problémák megoldásának állami szintű koordinációjára vonatkozó intézményi modellt is bemutattunk, amelyek a jelen projekt továbbvitele szempontjából is tanulságosak lehetnek.

Az elkészült jó gyakorlatok gyűjteménye ezenkívül gazdag, több mint 140 tételből álló szakirodalmi hivatkozást is tartalmaz, amely a téma iránt részletesebben is érdeklődő szakemberek számára biztosít tájékozódási lehetőséget.