Akadálymentesítési mechanizmus

A Jogi akadálymentesítés című 2016-os projekt egyik fő következtetése az volt, hogy a meglévő akadályok véletlenszerű kezelése helyett célszerű volna kialakítani állandó mechanizmusokat, amelyek segíthetik a döntéshozók munkáját, és folyamatosan reflektálni tudnak a kialakult problémákra.

A CESCI konkrét javaslatot is megfogalmazott egy háromszintű akadálymentesítési mechanizmusra, amelynek első szintjét egy tárcaközi munkacsoport jelenthetné, az érintett magyar minisztériumok bevonásával.

Mivel az esetek túlnyomó többségében nem elegendő csak a magyar jogszabály módosítása, ezért a szomszédos államokkal közösen működtetett vegyes bizottsági rendszert lehetne használni a jogszabály-harmonizációra.

Végül a harmadik szintet egy, a visegrádi országok szintjén létrehozandó, az Északi Tanács megoldásához hasonló platform jelenthetné, amely a négy ország állampolgárainak szabad mozgását segítő körülmények kialakításán dolgozna.