Ajánlások gyűjteménye (1. mérföldkő – 2016)

A projekt keretében elkészült ajánlások gyűjteménye letölthető az alábbi képre kattintva:

joga_cimlap_ajanlasok_sh

A Jogi akadálymentesítés projekt korábbi fázisaiban elvégzett kutatómunka alapján a következő fázisban ajánlásokat fogalmaztunk meg a műhelybeszélgetéseken azonosított akadályok tekintetében. Ennek során kiemelt kérdésként kezeltünk négy ágazatot: a határon átnyúló mobilitás és közösségi közlekedés, a határon átnyúló munkaerő-piaci együttműködés, az egészségügyi szolgáltatások, valamint a helyi termékek ügyét. Ezeket összefoglaló, integrált módon tárgyaltuk (tehát számos akadály egy-egy nagyobb téma alá összevonásra került), és így fogalmaztunk meg konkrét szakpolitikai és jogszabályi javaslatokat.

Az alábbi ábra összefoglalóan szemlélteti az egyes ajánlástípusok megoszlását. A négy kiemelten kezelt ágazat összesen 14 előzetesen azonosított akadályt érint. Rájuk vonatkozóan az előbb említett módon komplex ajánlásokat fogalmaztunk meg, amelyek között a jogi ajánlások mellett szakpolitikai javaslatok és az Európai Unió számára megfogalmazott ajánlások is szerepelnek. Mint ahogyan azt az ábra is szemlélteti, az akadályok azonosítását követő kutatómunka tapasztalatai alapján megfogalmazott horizontális jellegű ajánlások a határtérségeket érintő valamennyi akadály feloldása tekintetében relevánsak.

joga_ajanlasok_osszegzese

Az egyes akadályok megoldására vonatkozóan háromféle ajánlást tettünk: ha lehetett, konkrét jogszabályi szövegjavaslatot készítettünk; más esetekben a szakpolitikai beavatkozásokra tettünk javaslatot; ahol pedig a nemzeti szintű beavatkozásra szűknek láttuk a mozgásteret, ott uniós szintű megoldást kezdeményeztünk.

A jogi ajánlásokat szintén három csoportba sorolhatjuk:

  • bilaterális megállapodásokra tett javaslatok, a megállapodások szövegezésére vonatkozó javaslattal együtt;
  • konkrét jogszabályi helyek módosítására tett javaslatok;
  • iránymutatások a jogszabályi környezet szükséges módosítására.

A tanulmány tartalmaz egy horizontálisnak vagy metaszintűnek nevezhető fejezetet is, amelyben a konkrét ágazati szemléletű megközelítést meghaladva javaslatot tettünk egyrészt az állampolgárok tájékoztatásával kapcsolatos uniós és nemzeti szintű megoldások alkalmazására, másrészt az Északi Tanács példájából kiindulva olyan intézményesített szintű mechanizmusok elindítására, amelyek a szomszédos országokkal közösen teszik menedzselhetővé a nemzetállami határok által emelt akadályok okozta problémákat.

A nagytérségi platform javasolt szervezeti modellje
A nagytérségi platform javasolt szervezeti modellje