A V4-es projektről

Jogi akadálymentesítés a V4-es országok között

1991-es alapítása óta, de főként az elmúlt néhány év során, a V4 egy világszere ismert regionális branddé fejlődött. Ugyanakkor a Visegrádi Alap erőfeszítései ellenére az együttműködés alig befolyásolja a lakosság mindennapi életét: nem lett könnyebb egy másik visegrádi országban dolgozni, élni, tanulni, vállalkozni, házasságot kötni stb.

Az elmúlt években Európában számos kezdeményezés indult az európai országok között még mindig meglévő jogi-adminisztratív természetű akadályok csökkentése vagy akár megszüntetése érdekében. Ebben a tekintetben a legnagyobb projekt a Cross-Border Review volt, amelyet a DG Regio 2015 és 2016 folyamán valósított meg. A projekt egy bizottsági Közleménnyel (A határrégiók növekedésének és kohéziójának erősítése) zárult, amelyet 2017 szeptemberében publikáltak, és amely új lendületet fog jelenteni ezen a területen, ahol regionális szinten is elérhetőek jó példák. A legfejlettebb regionális együttműködésre a Benelux Államok és az Északi Tanács lehet a példa. Ugyanakkor a Visegrádi Országok szintjén hasonló kezdeményezések nem léteznek, holott a belső mobilitást és a kohéziót erősíteni kellene.

Az Északi Államok 2014-ben hozták létre a Szabad Mozgás Tanácsát, amely minden évben beazonosít számos akadályt, amelyek rontják a belső kohéziót, és ezek közül kiválaszt néhányat, amelyeket a tagországok szisztematikusan megszüntetnek. Ez a modell nem csak a regionális kohéziót erősíti, amikor egyszerűsíti a dolgozók, diákok, vállalkozók és a javak mozgását, hanem ezzel párhuzamosan konkrét tartalmat is ad a regionális identitásnak és a regionális brandépítésnek.

A Benelux és az északi együttműködésekhez hasonlóan a projektpartnerek olyan állandó kormányközi mechanizmusoknak szeretnék lefektetni az alapjait, amelyek segítségével a V4 országok beazonosíthatják és felszámolhatják azokat az akadályokat, amelyek lehetetlenné vagy nehézkessé teszik a többi visegrádi országban történő munkavállalást, tanulást, vállalkozást, házasodást, árubeszerzést stb.

Ennek érdekében – egy koppenhágai tanulmányút és az elérhető dokumentumok és szakirodalom alapján – a partnerek kidolgoznak egy tanulmányt az Északi Tanács modelljéről; egy javaslatot a Visegrádi 4-ek Mobilitási Tanácsára vonatkozóan (módszertani, szerkezeti és működési szempontból); valamint egy információs és együttműködési kézikönyvet (a V4-es platform kialakításának útmutatójaként). A projekt céljait és eredményeit a partnerek két konferencián, egy on-line kampány keretében, valamint egy nyomtatott brosúrán keresztül fogják népszerűsíteni; az európai döntéshozókat pedig egy angol nyelvű összefoglalóval értesítik az új kezdeményezésről.

A projekt partnerei

Időkeretek

A projekt 2018. február 1-jétől 2019. július 31-ig tart.

Indikátorok

  • Tanulmányút az Északi Tanács koppenhágai titkárságához (5 fő)
  • Tanulmány az Északi Tanács akadálymentesítő rendszeréről (1 tanulmány)
  • Javaslat a Visegrádi Országok akadálymentesítő rendszerére vonatkozóan: a V4-es Mobilitási Tanács (1 tanulmány)
  • A V4-es Mobilitási Tanács létrehozását segítő információs és együttműködési kézikönyv (1 kézikönyv)
  • A projekt angol nyelvű összefoglalója (1 rövid tanulmány)
  • Indító konferencia (40 résztvevő)
  • Záró konferencia (40 résztvevő)
  • Technikai meetingek (2 db)
  • Projekthonlap
  • Közösségimédia-kampány

A projekt költségvetése

A költségek megoszlása CESCI Szegedi Tudományegyetem CESCI Carpathia Masaryk Egyetem EUROREG Összesen
Összes V4-es támogatás 5 341 € 5 141 € 8 596 € 1 829 € 4 209 € 25 115 €
Mindösszesen 8 241 € 5 141 € 8 596 € 1 829 € 5 209 € 29 015 €

A projektet a Nemzetközi Visegrádi Alapon keresztül Csehország, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia kormánya támogatta. Az alap missziója, hogy előmozdítsa a közép-európai fenntartható regionális együttműködést segítő elgondolásokat.