A kezdeményezésről

A Jogi akadálymentesítés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatának (CESCI) projektjeként indult 2016-ban. Az Igazságügyi Minisztérium által támogatott projekt célja a magyar határok mentén meglévő jogi és adminisztratív természetű akadályok beazonosítása volt, valamint megoldási javaslatok kidolgozása – európai jó gyakorlatok tapasztalatai alapján. Az egyedi projekt fokozatosan vált átfogó kezdeményezéssé, amihez hozzájárult a CESCI projektjével párhuzamosan futó Cross-Border Review projekt, amelyet az Európai Bizottság indított el, 2015-ben.

Az első projekt keretében a CESCI munkatársai kijelölték a továbblépés irányait, és ezek mentén folytatták a megkezdett munkát. A kezdeményezés főbb területei:

  • konkrét, a határ menti együttműködést vagy a mindennapokat nehezítő akadályok számbavétele és megoldásukra vonatkozó javaslatok megfogalmazása;
  • átfogó, szakpolitikai, szabályozási háttérdokumentumok kidolgozása;
  • a jogi akadálymentesítést szolgáló állandó intézményi háttér kialakításának támogatása;
  • az információhiányból eredő problémák kezelése.

A kezdeményezés révén a CESCI egyszerre szeretne hozzájárulni a közép-európai határok nagyobb átjárhatóságához, valamint a határ mentén lakók életkörülményeinek javításához.